FAQ app løsning til 2VOICE (Call forwarding)

Call forwarding kan gi litt utfordringer. Eterhvert som vi får spørsmålene, legger vi til svarene her:
Vær så snill og hjelp oss med tilbakemeldinger om det er noe Du / Dere ønsker å føye til.

1. Får ikke ringt ut:
Sjekk at du har internett på telefonen (søk etter f.eks. VG.no ), sjekk at appen lyser grønt, sjekk at det lyser grønt på Call forwarding enheten 1722/58 eller 1083/58 avhengig av hvilket system du er på
Kontroller også at svarapparatet i leiligheten ringer. ringer ikke det, vil ikke enheten aktiveres

2. Jeg må åpne porter i datasystemet til kunden. Hvilke porter skal jeg be kunde åpne?
Be dataansvarlig åpne SIP port 6060
Dersom det er den gamle appen som er gitt av Urmet ber du om å åpne SIP port 5060