F A Q 2VOICE

Her har vi listet opp en del punkter som kan være kjekt å se på ved feilsøking.
Vær så snill og hjelp oss med tilbakemeldinger om det er noe Du / Dere ønsker å føye til.

1. Når man ringer på, skal man få 1 “bip”.
     Dersom du ikke får det, Sjekk at du:
     har 48 VDC på telefon eller i dørtablå på LINE klemmene
     Har koblet riktig på trykknappmodulene
PS! Får du 4 “pip” etter at du har ringt på, betyr det ugyldig kode. Da er det som regel riktig i koblet i tablået, men feil kodet i svarapparatet inne.
2. Det er IKKE mulig å: legge sammen par, gå tur / retur i samme kabel eller ha flere “linjer” i samme kabel.
     Grunnen til dette er at det blir støy på linja. IKKE ring oss FØR dette er rettet opp i om dette er en del av installasjonen
3. Sjekk at du har 48 VDC på telefon eller i dørta¨blå på LINE klemmene.
4. Det er IKKE mulig å: legge sammen par, gå tur / retur i samme kabel eller ha flere “linjer” i samme kabel.
     Grunnen til dette er at det blir støy på linja. IKKE ring oss FØR dette er rettet opp i om dette er en del av installasjonen.
5. Ved hyling i tablå ved 2, 3 eller 4 dørers anlegg, kontroller at ID er korrekt innstilt i forhold inngang (IN0 må ha ID0, IN1 må ha ID1 osv.)


NB!!!Problemer med lås NB!!!
Den elektriske låsen som kobles til systemet Må være 24VDC, og ALDRI over 240mA.
Det er en rekke elektriske sluttstykker på markedet, men dersom startstrømmen er høyere enn 240mA, vil du ødelegge dørtablåets låsutgang.
Der Dere overstiger spenningen, bruk en egnet trafo / adapter og egnet rele.
PS! Vi har 2 stk. releer tilpasset systemet:
788/22 rele kan puttes inn i bokser og lignende (ytre mål kun 66 x 50 x 15mm
eller:
788/52 for DIN skinne